Category Archives: Kids

Każde dziecko dostosowuje się w społeczeństwie po swojemu

Każde dziecko dostosowuje się w społeczeństwie po swojemu, samodzielnie określając granice własnej otwartości. Niektóre dzieci łatwo komunikować się z ludźmi, których widzi po raz pierwszy, inne nie jest łatwo znaleźć wspólny język nawet z najbliższymi. Jednak każdy z dzieci potrzebuje

Dlho som si uvedomil, že rozvíjať návyk udržať veci v poradí,

Samozrejme, otec mal pravdu. Tam bol čas, keď som Ach, ako si ho pamätám! …Stretli sme sa s priateľom po ukončení štúdia v Inštitúte ísť na výlet do Moskvy. Prišiel na letenky v cestovnej kancelárii. Začal vydávať papier, ako sa

Dobré praxe, komunikační dovednosti

Dříve nebo později se před rodiči vyvstává otázka přijetí jejich dítěte do školky. Pokud do té doby dítě celou dobu trávil s mámou, pak se nyní bude muset zvykat na nové prostředí, kolektiv, . Je to velký stres pro drobky,